• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png

Страница с информация относно проект по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, наречен „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“ с Програмен оператор Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката за 75 ОУ „Тодор Каблешков“.


На 29.05.2017 г. в новопостроените класни стаи в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се състоя тържеството на децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”, по случай завършване на учебната година и подготвителния клас. Пред своите родители и близки децата представиха музикално – поетична програма, в която всяко дете се представи с хубаво стихотворение, а всички заедно изпълниха весели детски песнички.

Особено вълнуващ за малчуганите беше моментът, в който те получиха своите първи свидетелства за завършена предучилищна подготовка. С много любов двете учителки по проекта – г-жа Христина Герджикова и г-жа Ценка Тонева, пожелаха на своите възпитаници „На добър път в първи клас” и им пожелаха много успехи в училище.

Прочети още

На 28.04.2017 в заседателната зала в сградата на общинската администрация на район „Красна поляна” се състоя заключителната конференция по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”. Присъстваха г-жа Анелия Грозданова и г-н Гаро Марукян от Централното координационно звено в Министерски съвет, г-жа Елена Милошова от Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, г-н Иван Чакъров – кмет на район „Красна поляна” и ръководител на екипа за управление на проекта.

Прочети още

На 26.04.2017 г. децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”, посетиха детския научен център „Музейко”. Те бяха разделени на две групи, които с помощта на водачи разгледаха всички експонати в центъра, имаха възможност да се докоснат до тях и да участват в специални образователни игри.

Прочети още

На 25.04.2017 г. в новите класни стаи в 75 ОУ се състоя обща родителска среща, на която д-р Весела Ганчева изнесе лекция на тема „Дейности при аварии, злополуки и даване на първа помощ”.

Прочети още

На 21.04.2017 г. децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” и техните родители посетиха театър „Ателие 313” и гледаха куклената постановка „Клоунът и неговите деца”. Те искрено се смяха на забавните приключенията на веселия клоун и неговите деца.

Прочети още

На 20.04.2017 г. в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се състоя творческо ателие за украсяване на гипсови джуджета и гъбки, в което взеха участие децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” и техните родители.

Прочети още

На 19.04.2017 г. в новите класни стаи в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се състоя тържество по случай Великден с децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”.

Прочети още