• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png

Страница с информация относно проект по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, наречен „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“ с Програмен оператор Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката за 75 ОУ „Тодор Каблешков“.


Заключителна конференция по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”

На 28.04.2017 в заседателната зала в сградата на общинската администрация на район „Красна поляна” се състоя заключителната конференция по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”. Присъстваха г-жа Анелия Грозданова и г-н Гаро Марукян от Централното координационно звено в Министерски съвет, г-жа Елена Милошова от Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми”, г-н Иван Чакъров – кмет на район „Красна поляна” и ръководител на екипа за управление на проекта.

Г-жа Анелия Грозданова произнесе кратко приветствие и даде висока оценка на изпълнението на проекта.

Беше представена презентация, в която се обобщиха всички постигнати резултати по проекта, като се наблегна основно на дейностите за интеграция на децата и родителите – бенефициенти по проекта.

Г-жа Христина Герджикова – педагог по проекта, сподели своите наблюдения върху двугодишното обучение на децата, г-жа Арпи Масихи – логопед и г-жа Траянка Григорова – психолог също разказаха за постиженията и трудностите в работата си с децата.

Г-жа Елена Евтимова от фондация „Актуални младежи” разказа за изключително интересната работа на доброволците от фондацията с децата- бенефициенти по проекта.

На всички гости на конференцията бяха раздадени книжки с анализ на резултатите по проекта, придружени със снимки, преведени и на английски език.

Снимки: