• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png

Страница с информация относно проект по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, наречен „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“ с Програмен оператор Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката за 75 ОУ „Тодор Каблешков“.


Децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”, посетиха детския научен център „Музейко”

На 26.04.2017 г. децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”, посетиха детския научен център „Музейко”. Те бяха разделени на две групи, които с помощта на водачи разгледаха всички експонати в центъра, имаха възможност да се докоснат до тях и да участват в специални образователни игри.

Много емоции у децата предизвика залата на бъдещето, където те се снимаха със скафандри и видяха колко тежат на земята и на другите планети от Слънчевата система.

Посещението в научния център създаде много радост за децата.

Снимки: