• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png

Страница с информация относно проект по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, наречен „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“ с Програмен оператор Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката за 75 ОУ „Тодор Каблешков“.


Децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” и техните родители посетиха театър „Ателие 313” и гледаха куклената постановка „Клоунът и неговите деца”

На 21.04.2017 г. децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” и техните родители посетиха театър „Ателие 313” и гледаха куклената постановка „Клоунът и неговите деца”. Те искрено се смяха на забавните приключенията на веселия клоун и неговите деца.

Снимки: