• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png

Страница с информация относно проект по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, наречен „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“ с Програмен оператор Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката за 75 ОУ „Тодор Каблешков“.


Творческо ателие за украсяване на гипсови джуджета и гъбки, в което взеха участие децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” и техните родители

На 20.04.2017 г. в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се състоя творческо ателие за украсяване на гипсови джуджета и гъбки, в което взеха участие децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” и техните родители.

Под ръководството на дизайнери, работещи към фондация „Инициатива за социално израстване” и своите родители децата оцветиха с много желание и своите джуджета и гъбки, и с гордост се снимаха с тях.

Снимки: