• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png

Страница с информация относно проект по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, наречен „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“ с Програмен оператор Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката за 75 ОУ „Тодор Каблешков“.


В новите класни стаи в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се състоя тържество по случай Великден

На 19.04.2017 г. в новите класни стаи в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се състоя тържество по случай Великден с децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”.

Доброволците от фондация „Актуални младежи” организираха за децата забавни игри, а след това под формата на приказка разказаха за значението на празника и как се чества той. В края на тържеството децата направиха апликации с помощта на своите млади приятели.

Снимки: