• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png

Страница с информация относно проект по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, наречен „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“ с Програмен оператор Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката за 75 ОУ „Тодор Каблешков“.


Тържество по случай завършване на учебната година и подготвителния клас

На 29.05.2017 г. в новопостроените класни стаи в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се състоя тържеството на децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”, по случай завършване на учебната година и подготвителния клас. Пред своите родители и близки децата представиха музикално – поетична програма, в която всяко дете се представи с хубаво стихотворение, а всички заедно изпълниха весели детски песнички.

Особено вълнуващ за малчуганите беше моментът, в който те получиха своите първи свидетелства за завършена предучилищна подготовка. С много любов двете учителки по проекта – г-жа Христина Герджикова и г-жа Ценка Тонева, пожелаха на своите възпитаници „На добър път в първи клас” и им пожелаха много успехи в училище.

Снимки: