• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png

Страница с информация относно проект по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, наречен „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“ с Програмен оператор Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката за 75 ОУ „Тодор Каблешков“.


На 8 март 2016 година в новооткритите класни стаи в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се проведе тържество по случай Международния ден на жената. Пред своите майки и близки децата от двете подготвителни групи по проекта пяха, рецитираха, танцуваха и подариха подаръци, които сами бяха изработили.

Тържеството създаде много весело и празнично настроение за всички присъстващи.

Прочети още

На 17.02.2016 г. се състоя тържественото откриване на реконструираните и оборудвани кухня, столова и две нови класни стаи за ранна предучилищна подготовка на 50 деца – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” в 75 ОУ „Тодор Каблешков” в кв. „Факултета”.

Прочети още

На 22.12.2015 г. в основната сграда на 75 ОУ „Тодор Каблешков” се състояха коледните тържества на двете подготвителни групи от деца – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”, изпълняван в училището.

Прочети още

На 26.11.2015 г. в Националната галерия „Квадрат 500” се състоя международна конференция „Нов подход в интеграцията”, която представи постигнатите до момента резултати от изпълнението на Програма BG „Деца и младежи в риск”. На конференцията присъстваха професор Николай Денков – зам.-министър на МОН, г-жа Ваня Кастрева – зам.-министър на МОН, г-н Иван Модев – главен директор на ГД „СФМОП”, представители на Съвета на Европа, работещи в партньорство с МОН.

Прочети още

При проведената обществена поръчка за изпълнение на СМР за преустройство на съществуващото помещение в 75 ОУ по проект „Образователна интеграция, здрави и социално развитие” бяха спестени 56 750 лв. С тези пари се предвиди изграждането на вертикална планировка и ремонт на фасадата на пристройката към 75 ОУ, където се намират новоизградените кухня, столова и две класни стаи за ранна предучилищна подготовка. Беше проведена нова процедура по ЗОП и беше избрана фирма-изпълнител на тези дейности – „Евробилдинг строй”. В момента приключи ремонта на фасадата, поставени са нови решетки на прозорците, ще бъде довършена и вертикалната планировка.

Прочети още

От 2 до 4 юни 2015 г. в Съвета на Европа в Страсбург бе проведено обучение на учители и медиатори от България, които работят по европейски проекти. Между тях бяха и учителите: Христина Герджикова, Ценка Тонева и на медиатора от ромски произход – Богомил Цанов, които работят по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“, осъществяван в 75 ОУ „Тодор Каблешков“.

Прочети още

На 29.05.2015 г. в заседателната зала в административната сграда на район „Красна поляна“ се състоя откриващата конференция за проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“, изпълняван по компонент 4 на Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ на ФМ на ЕИП в 75 ОУ „Тодор Каблешков“ в кв. „Факултета“. На конференцията присъстваха: Нейно превъзходителство г-жа Гуро Катарина Викьор – посланик на кралство Норвегия в България, г-н Иван Модев – главен директор на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на МОН, г-жа Светла Семерджиева – програмен мениджър на ФМ на ЕИП и НФМ, г-жа Анелия Грозданова – началник-отдел „Други инструменти и програми“ в Дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС“ в МС, г-жа Мирослава Пигова – държавен експерт в МС, г-жа Мария Василева-Вълова – началник на отдел „Външни европейски програми“ в ГД „СФМОП“ на МОН, д-р Елена Кабакчиева – управител на фондация „Здраве и социално развитие“, представители от Инициативен комитет „Факултета“, учители от 75 ОУ „Тодор Каблешков“.

Прочети още