• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png

Страница с информация относно проект по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, наречен „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“ с Програмен оператор Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката за 75 ОУ „Тодор Каблешков“.


На 29.05.2015 г. от 10.00 ч. ще се състои откриващата конференция по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“, изпълняван по Компонент 4 на Програма „Деца и младежи в риск“, финансирана по ФМ на ЕИП 2009 – 2014, на която ще бъдат представени целите на проекта.

Събитието ще се състои в заседателната зала в сградата на районната администрация с адрес:
София, ж.к. „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25.