• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png

Страница с информация относно проект по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, наречен „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“ с Програмен оператор Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката за 75 ОУ „Тодор Каблешков“.


Галерия

Преди ремонта


Началото на преустройството


Имаме напредък


Напредва преустройството на съществуващото помещение в 75-то ОУ!


На 10.08.2015 г. в срок и успешно бе завършено преустройството на съществуващото помещение в 75 ОУ „Тодор Каблешков“


На 26.11.2015 г. в Националната галерия „Квадрат 500” се състоя международна конференция „Нов подход в интеграцията”, която представи постигнатите до момента резултати от изпълнението на Програма BG „Деца и младежи в риск“


На 22.12.2015 г. в основната сграда на 75 ОУ „Тодор Каблешков” се състояха коледните тържества на двете подготвителни групи от деца

View the embedded image gallery online at:
http://bg06-4.75ousofia.com/bg/gallery#sigFreeId5133e81ee3

На 17.02.2016 г. се състоя тържественото откриване на реконструираните и оборудвани кухня, столова и две нови класни стаи за ранна предучилищна подготовка на 50 деца


На 8 март 2016 г. в новооткритите класни стаи в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се проведе тържество по случай Международния ден на жената


На 22.03.2016 г. в 75 ОУ беше проведена обща родителска среща за родителите от двете подготвителни групи по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”, осъществяван в 75 ОУ „Тодор Каблешков”


На 12.04.2016 г. децата по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” посетиха софийския зоопарк


На 28 април 2016 г. в 75 ОУ бе организиран празник с децата по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” по случай Великден


На 10 май 2016 г. в една от новооткритите класни стаи в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се проведе обща родителска среща с родителите на децата

View the embedded image gallery online at:
http://bg06-4.75ousofia.com/bg/gallery#sigFreeIdccacb77801

На 17 май 2016 г. в новооткритите класни стаи в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се състояха тържествата по случай края на учебната година

View the embedded image gallery online at:
http://bg06-4.75ousofia.com/bg/gallery#sigFreeId7d80c31ca9

На 30 юни 2016 г. в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се състоя обща родителска среща с родителите на децата

View the embedded image gallery online at:
http://bg06-4.75ousofia.com/bg/gallery#sigFreeId30a7f773fb

На 15.09.2016 г. в новопостроените класни стаи в 75 ОУ „Тодор Каблешков” в кв. „Факултета” тържествено бе открита новата учебна година

View the embedded image gallery online at:
http://bg06-4.75ousofia.com/bg/gallery#sigFreeId5c03618240

На 29.09.2016 г. в 75 ОУ се състоя тържество, посветено на Деня на независимостта на България


На 13.10.2016 г. се състоя обща среща с родителите на децата


На 27.10.2016 г. в 75 ОУ се състоя тържество по случай 1 ноември – Ден на будителите


На 28.10.2016 г. децата от двете подготвителни групи в 75 ОУ и техните родители посетиха кукленото представление „Неродена мома” на театър „Ателие 313”


На 29.11.2016 г. се проведе обща родителска среща с родителите на двете групи по проекта, на която д-р Весела Ганчева изнесе лекция за болестите, предизвикани от тютюнопушенето

View the embedded image gallery online at:
http://bg06-4.75ousofia.com/bg/gallery#sigFreeId90417db901

На 05.12.2016 г. от 10.00 ч. във физкултурния салон на 75 ОУ „Тодор Каблешков” се проведе спортен празник, в който участваха децата, бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” и техните родители, наречен „Състезавам се заедно с мама и татко”


На 07.12.2016 г. децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”, осъществяван в 75 ОУ „Тодор Каблешков” в кв. „Факултета”, гостуваха на децата от 196 ДГ „Шарл Перо” в район „Красна поляна”


На 14.12.2016 г. в една от новооткритите класни стаи в 75 ОУ „Тодор Каблешков” артистите Жени Пашова и Георги Спасов от театър „Ателие 313” представиха за децата и родителите – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” куклената постановка „Дванайсетте месеца” по българска народна приказка


На 19.12.2016 г. в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се състоя коледно тържество за децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”. Доброволците от фондация „Актуални младежи” бяха подготвили образователни игри за децата, както и увлекателан разказ по метода на Мария Монтесори за същността на празника Рождество Христово, за това как и от кога се празнува той

View the embedded image gallery online at:
http://bg06-4.75ousofia.com/bg/gallery#sigFreeId8a3fd45601

На 20.12.2016 г. в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се състоя обща родителска среща, на която д-р Весела Ганчева изнесе лекция за болестите, предавани по полов път

View the embedded image gallery online at:
http://bg06-4.75ousofia.com/bg/gallery#sigFreeId1b48e0d542

На 22.12.2016 г. в новопостроените класни стаи по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” се проведоха коледните тържества на двете подготвителни групи деца

View the embedded image gallery online at:
http://bg06-4.75ousofia.com/bg/gallery#sigFreeIdb3dcecab01

На 27.01.2017 г. в новите класни стаи в 75 ОУ се състоя тържество, в което участие взеха децата по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”


На 31.01.2017 г. в една от новите класни стаи в 75 ОУ „Тодор Каблешков” бе проведена обща родителска среща, на която д-р Весела Ганчева изнесе беседа за оралната хигиена в детска и зряла възраст

View the embedded image gallery online at:
http://bg06-4.75ousofia.com/bg/gallery#sigFreeId8496716cf0

На 09.02.2017 г. в една от новите класни стаи в 75 ОУ бе представена куклената постановка „Пепеляшка” за децата и родителите – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”


На 27.02.2017 г. децата от двете подготвителни групи по проекта в 75 ОУ „Тодор Каблешков” бяха на посещение в 169 ДГ „Коледарче” в район „Красна поляна”


На 28.02.2017 г. се състоя обща родителска среща в една от новите стаи в 75 ОУ, на която присъстваха родителите и децата – бенефициенти по проекта

View the embedded image gallery online at:
http://bg06-4.75ousofia.com/bg/gallery#sigFreeIdde8f7aa2e6

На 08.03.2017 г. се състоя тържеството на децата по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”, посветено на международния ден на жената – 8 март


На 09.03.2017 г. в 75 ОУ децата и родителите – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” взеха участие в творческо ателие по апликиране


На 29.03.2017 г. в новооткритите класни стаи в 75 ОУ се състоя творческо ателие за изработка на куклички, в което участие взеха децата и родителите – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социални развитие”


На 07.04.2017 г. децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” бяха на посещение в 128 ДГ „Феникс” в район „Красна поляна”


На 19.04.2017 г. се състоя тържество по случай Великден с децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” в новите класни стаи в 75 ОУ „Тодор Каблешков”

View the embedded image gallery online at:
http://bg06-4.75ousofia.com/bg/gallery#sigFreeId601b55a28c

На 20.04.2017 г. в 75 ОУ „Тодор Каблешков” се състоя творческо ателие за украсяване на гипсови джуджета и гъбки, в което взеха участие децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” и техните родители


На 21.04.2017 г. децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” и техните родители посетиха театър „Ателие 313 и гледаха куклената постановка „Клоунът и неговите деца”


На 25.04.2017 г. в новите класни стаи в 75 ОУ се състоя обща родителска среща, на която д-р Весела Ганчева изнесе лекция на тема ”Дейности при аварии, злополуки и даване на първа помощ”

View the embedded image gallery online at:
http://bg06-4.75ousofia.com/bg/gallery#sigFreeId7f723624af

На 26.04.2017 г. децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” посетиха детския научен център „Музейко”

View the embedded image gallery online at:
http://bg06-4.75ousofia.com/bg/gallery#sigFreeId71ebc761cb

На 28.04.2017 в заседателната зала в сградата на общинската администрация на район „Красна поляна” се състоя заключителната конференция по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие”

View the embedded image gallery online at:
http://bg06-4.75ousofia.com/bg/gallery#sigFreeIdcaa5493e3a

На 29.05.2017 г. в новопостроените класни стаи в 75 ОУ “Тодор Каблешков” се състоя тържеството на децата – бенефициенти по проект „Образователна интеграция, здраве и социално развитие” по случай завършване на учебната година и подготвителния клас