• 1.png
  • 2.png
  • 3.png
  • 4.png
  • 5.png
  • 6.png

Страница с информация относно проект по Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, наречен „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“ с Програмен оператор Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката за 75 ОУ „Тодор Каблешков“.


Стартиране на изпълнението

На 27.04.2015 г. в 75 ОУ „Тодор Каблешков“ в кв. „Факултета“ на район „Красна поляна“ на Столична община започна изпълнението на строителните дейности по проект на Програма BG 06 „Деца и младежи в риск“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, наречен „Образователна интеграция, здраве и социално развитие“ с Програмен оператор Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ на Министерство на образованието и науката.

По този проект ще бъде преустроено съществуващо в груб строеж помещение в 75 ОУ и ще бъдат изградени и оборудвани кухня, столова и две класни стаи за ранна предучилищна подготовка на деца от 4 до 6 години.

Фирмата изпълнител на строително-монтажните работи е „Електра тим“ ЕООД, а строителният и инвестиционният контрол ще се осъществява от фирма „Евровия инженеринг“ ЕООД.

Общата стойност на строителните дейности, които ще бъдат извършени по проекта е в размер на 179 128.51 лева.